Киев, пл. Соломенская 2, офис 707

 

 

Податок на прибуток підприємств в 2015 році. Коротко про головне

Відповідно до ст. 134.1.1. ПКУ прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу, є об’єктом оподаткування податку на прибуток.

Базова, або її ще називають основна ставка у 2015 році становить 18%. Податок платник нараховує самостійно від бази оподаткування, враховуючи всі нюанси ПКУ (що визнається доходом, а що визнається витратами).

Згідно статті ПКУ 138.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

  • на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

  • на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

  • на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

138.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

  • на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів;

  • на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;

  • на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

  Доходи, розмір яких не перевищує 20 млн. грн., які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування платників податку на прибуток позитивно показуються на платниках податку на прибуток, адже їм не потрібно платити авансові внески з податку на прибуток.

Подача декларації з податку на прибуток за звітний (податковий) рік подається до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

За наслідки діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та повноти його сплати не застосовуються.