Киев, пл. Соломенская 2, офис 707

Порядок нарахування та виплати дивідендів у 2015 році

За результатами своєї господарської діяльності в кінці року підприємство отримує прибуток або збиток. У разі отримання прибутку, власники підприємств, або засновники товариств згідно прийнятих рішень чи внесення коштів для подальшого розвитку підприємств, чи то отримати свої доходи у вигляді дивідендів.

Що ж таке дивіденди? Це частка прибутку, яка розприділяється між його засновниками відповідно до частки в статутному капіталі.

Якщо це приватне підприємство, то дивіденди нараховуються та виплачуються на підставі рішення власників (власника), в якому відображається: яка сума прибутку спрямована на виплату дивідендів, який розмір дивідендів, який порядок та у який термін буде здійснена виплата.

Якщо ж це товариство, то рішення про порядок нарахування та виплату дивідендів приймають на загальних зборах учасників товариства. Підставою для нарахування та виплати у даному випадку є протокол загальних зборів учасників товариства, у якому вказуються такі ж дані, як у рішенні власника приватного підприємства. Розподіл відбувається відповідно до частки у статутному капіталі,  відображеного у Статуті підприємства.

Примітка: Навіть якщо підприємство не отримало прибутку, то згідно законодавства України дозволяється нараховувати та виплачувати дивіденди відповідно до частки у статутному капіталі.

При нарахуванні дивідендів слід враховувати, що сплачуються такі податки:

  1. Якщо виплата проводиться фізичній особі, то сплачується ПДФО у розмірах 5% (проводять підприємства платники податку на прибутку на загальній основі), 15%-20% (для привілейованих, виплачується як заробітна плата працівникам) та 20% (якщо виплату проводять підприємства не платники податку на прибуток). Також з 01.01.2015 року з дивідендів утримується військовий збір у розмірі 1,5%.
  2. Якщо виплата проводиться юридичній особі, то одночасно з виплатою дивідендів нараховується та сплачується до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 18%.