Киев, пл. Соломенская 2, офис 707

Курсові різниці в 2015 році

Підприємства, які працюють з іноземними партнерами або надають послуги за межами території нашої країни, зустрічаються з валютними одиницями інших країн (долар, євро, рос.рубль і т.д.) здійснюючи свою господарську діяльність (операції). На основі цих операцій підприємства ведуть бухгалтерський та податковий облік України, на основі яких звітуються в національній валюті України – гривня. ЇЇ ще називають валютою звітності. Операції, здійснені в іноземній валюті, відповідно до заключених договорів (контрактів) при відображенні в звітності підприємства, підлягають перерахуванню в валюту звітності із застосуванням валютного курсу.  Так як курси валют змінюються майже щодня, утворюється курсова різниця.

Курсова різниця— це різниця однакової кількості валюти при різних курсах валют.

Є два види курсової різниці позитивна та негативна.

Позитивна курсова різниця

                                                                Дохід:

 

 

збільшення валютного курсу           →                операційній курсовій різниці    

                                                                            (коли валюта являє собою

                                                                            залишок на рахунку, або

                                                                            дебіторською заборгованістю).

 

 зменшення валютного курсу         →                 неопераційній курсовій різниці

                                                                           (кредити в іноземній валюті або

                                                                            заборгованість)

 

В бухгалтерському обліку відображається за кредитом субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці», та на 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці».

Негативна курсова різниця

                                                         Втрати:

 

 

зменшенні валютного курсу           →                операційній курсовій різниці

 

 збільшенні валютного курсу        →                  неопераційній курсовій різниці

В кореспонденції відображається на 945 «Втрати від операційної курсової різниці» та на  974 «Втрати від неопераційної курсової різниці».

Поняття «позитивна» та «негативна» курсова різниця показує, як вона впливає на фінансове положення підприємства.