Киев, пл. Соломенская 2, офис 707

Порядок заповнення платіжок на сплату податків зазнав змін з 01.09.2015 року

З 1 вересня 2015 року набрав чинність наказ Мінфіну №666 від 24 липня 2015 року, в якому висвітлено зміни, які стосуються заповнення платіжних доручень на сплату податків, зборів, єдиного внеску, митних платежів, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення помилково, або надміру сплачених податків.

Що ж змінилось?

По-перше у разі сплати податків юрособою за відокремлений підрозділ, у полі 3можна не вказувати ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, так, як відсутня норма, згідно якої потрібно цей код вказувати.

По-друге додано нові коди на сплату податків, а саме:

  • 136 «Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення заборгованостей»;
  • 137 «Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи інших підрозділів»;
  • 138 «Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб (інші надходження)»;
  • 242 «Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ»;
  • 244 «Сплата податкового зобов’язання за уточнюючим розрахунком у разі застосування податкового компромісу»;
  • 246 «Сплата податкового зобов’язання за податковим повідомленням-рішенням у разі застосування податкового компромісу»;
  • 258 «Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду»;
  • 358 «Сплата грошових зобов’язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб».

По-третє у разі перерахування до бюджету Казначейством України ПДВ у системі електронного адміністрування ПДВ, поле «Призначення платежу» матиме вигляд:

* ;242 ;1111111 ;перераховано до бюджету ПДВ у системі електронного адміністрування, реєстраційний номер та звітний період декларації з ПДВ, відповідно до якої здійснюється перерахування до бюджету ПДВ ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («242» — Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ);

3 — код за ЄДРПОУ платника, з рахунку якого Казначейство України перераховує кошти до бюджету в системі електронного адміністрування ПДВ (підприємство «Х«, що має код за ЄДРПОУ 11111111);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.

 По-четверте у разі сплати за оренду держмайна за договором оренди, укладеним між органами приватизації та ФОП або між держпідприємством та ФОП, у полі «Призначення платежу»у графі 1 проставляємо службовий код («*»), а графи 2-3 та 5-7 не заповнюються

По-п’яте у разі сплати фізособою земельного податку готівкою за заявою на переказ готівки на основі паспорта громадянина України або з реєстраційним номером облікової картки платника податків 2222222222, топризначення плетежу виглядатиме так:

* ;101 ;2222222222 ;земельний податок ; ; ;
* ;101 ;РР111111 ;земельний податок ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), щодо платежу якого формується заява на переказ готівки, — з реквізиту «код платника» заяви на переказ готівки;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу — з реквізиту «призначення платежу» заяви на переказ готівки;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється;

По-шосте передбачено, що в разі наявності в платника податків/платника ЄСВ податкового боргу/недоїмки з ЄСВ розрахунковий документ на переказ коштів приймається до виконання незалежно від напряму сплати, зазначеного в полі «Призначення платежу» розрахункового документа, а зарахування коштів відбувається в порядку черговості, визначеному ПКУ, поміж тим такому виду сплати органами ДФС присвоюється код виду сплати 140.

По-сьоме при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

* ;101 ;11111111 ;єдиний внесок за травень ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата суми податків і зборів /єдиного внеску);

3 — код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство «Х», що має код за ЄДРПОУ 11111111);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється;

По-восьме приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі повернення платнику (підприємство «Х«, що має код за ЄДРПОУ 11111111) помилково сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

* ;107 ;11111111 ;повернення помилково зарахованих сум єдиного внеску ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («107» — повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску);

3 — код за ЄДРПОУ платника, якому здійснено повернення (підприємство «Х», що має код за ЄДРПОУ 11111111);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.

Увага!!! Сплата кожного податку, збору оформляється окремими Платіжним дорученням!

З більш розширеним списком  прикладів для заповнення поля «Призначення платежу» можна ознайомитись тут: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0974-15