Киев, пл. Соломенская 2, офис 707

Облік в неприбуткових організаціях

В даній статті ми з вами розглянемо основні моменти ведення бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях.

Інструкція до нового плану рахунків (розділ 1, абзац 8) містить наступне: «організації, діяльність яких не переслідує ведення комерційної діяльності, вправі вести бухгалтерський облік витрат, використовуючи виключно рахунки 8 класу». Також неприбуткові підприємства часто використовують рахунок 23 «Виробництво», незважаючи на невідповідність предмету діяльності таких організацій.

Якщо організація має витрати, що виникають внаслідок користування кредитними ресурсами  чи утримання фінансових інвестицій то використовують рахунки 95 «Фінансові витрати» або 96 «Втрати від участі в капіталі». Дані операції будуть відображатися в дебеті рахунків. Такі витрати можуть мати всі неприбуткові організації окрім політичних партій.

Виходячи від виду діяльності, доходи неприбуткових організацій можуть обліковуватися на рахунках в якості:

— Визнаних доходів, отриманих від цільового фінансування (к-т 718 або 719);

— Доходи, отримані від продажу послуг, товарів, продукції (к-т 70);

— Доходи, отримані від реалізації оборотних активів (к-т 712);

— Доходи, отримані в результаті фінансових операцій, (дивіденди, процентні виплати) відображаються на 72, 73 рахунках.

По закінченню звітного періоду всі отримані доходи і витрати потрібно списати на фінансові результати. До списання відносять суми без ПДВ.

В ході своєї діяльності неприбуткові організації здійснюють операції з необоротними активами внаслідок яких виникають витрати. Для обліку  витрат пов’язаних з  уцінкою необоротних активів використовують субрахунок 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій». Дана операція буде відображатися в дебеті даного рахунку. у В дебеті субрахунку 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» обліковується собівартість реалізованих списаних необоротних активів Операції, що формують результати іншої звичайної діяльності відносяться до субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

Д-т 74 (без ПДВ) К-т 793;

Д-т 793 К-т 97.

Цільові надходження неприбуткові організації обліковують на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Надходження коштів відображається по кредиту, а використанні суми  і повернення невикористаних сум – по дебету.

Нижче показано облік різних доходів і витрат неприбуткових організацій.

Цільова благодійна допомога (кошти), яка була витрачена за звітний період списуються з дебету рахунку 48 на кредит 79 рахунку. Невитрачені кошти обліковуються на кредиті 69 рахунку.