Киев, пл. Соломенская 2, офис 707

  Порядок розрахунків  у готівковій та безготівковій формі на день, між юридичними особами та громадянами

Фізична особа має право здійснювати розрахунки готівкою з підприємством або підприємцем у межах 50 000,00 грн протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Згідно з повідомленням, ця норма передбачена пунктом 2.3 глави 2 положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженого постановою правління НБУ від 15 грудня 2004 р. № 637, та пунктом1  № 210 у редакції, що діє з 4 січня 2017 року.

Як зазначено в повідомленні, при цьому кількість підприємств і фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Розрахунок між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товар (роботу, послугу), вартість якого перевищує 50 тис. грн.,має здійснюватися у безготівковій формі, зокрема шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок, шляхом ,наприклад, платіжної картки.

Розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, на суму, що перевищує 50 тис. грн., можуть здійснюватися шляхом переказу коштів із поточного рахунку фізичної особи — покупця на поточний рахунок фізичної особи — продавця, внесення та/або переказ коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса, відкриття фізичною особою депозитного рахунку на користь третьої особи, застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитиву), внесення готівки на поточний рахунок продавця.

НБУ повідомляє, що згідно ст. 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, спричиняє накладення штрафу на фізичну особу підприємця, посадових осіб юридичної особи .’’

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням реєстратора розрахункових  або використанням розрахункових книжок оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у певній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО.

Підприємствам яким надано право проводити розрахунки готівкою із споживачами без РРО та РК , дозволяється оприбутковувати готівку наприкінці робочого дня  за сукупністю операцій у цілому за робочий день з оформленням касовими документами і відображенням у відповідній книзі обліку. Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Фізичні  особи — довірені особи підприємства , які відповідно до законодавства України одержали готівку з карткового рахунку із застосуванням  корпоративної платіжної картки або особистої платіжної картки, використовують її за призначенням без оприбуткування її в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіти про використання коштів разом з підтвердними документами в установлені строки та порядку, що визначені для  підзвітних осіб законодавством України, а також документи про отримання готівки з карткового рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордеру) разом з невитраченим залишком готівки.