Сдача звітності ВЧАСНО
всього за 450грн.

‎097 340 79 61 email:123buhposl@gmail.com

Електронний проїздний квиток та підтвердження витрат на його придбання 2015 рік

Як вважає ДФС, підтвердженням укладення договору між пасажиром і, зокрема, залізницею, можна вважати як електронний проїзний квиток, роздрукований на відповідному бланку, так і в електронному вигляді, роздрукований на звичайному папері після проведення оплати вартості проїзду.

Підтвердженням понесення витрат на придбання будь-якого з електронних квитків є наступні документи:

  1. платіжний чи розрахунковий документ (оригінал), що підтверджує факт оплати готівкою або в безготівковій формі (касовий чек, платіжне доручення, чек, квитанція, виписка по картковому рахунку, прибутковий касовий ордер);
  2. часткова роздруківка електронного квитка на авіа транспорт, з обов'язковим зазначенням маршруту слідування (маршрут / квитанція);
  3. відривна частина посадкового талону пасажира (оригінал);
  4. роздруківка посадкового, перевізного документа (транспортний квиток).

Квитанція платіжного термінала, виписка по рахунку з печаткою та підписом банку також є розрахунковим документом, у разі сплати за проїзд у транспорті корпоративною або особистою банківською карткою співробітника підприємства.

  Бухгалтерский учет заработной платы и кадровый учет

Начисление и выплата заработной платы работникам предприятия является одним из важных сфер бухгалтерского учета на предприятии, ведь за неверно начисленную заработную плату работникам, соответственно и неверно начисляются, и уплачиваются удержания из заработной платы и начисления в специализированные государственные фонды, а за это как известно ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ!
       Мы предоставляем данную услугу с расчетами как исключительно для руководителя, так и для всей компании, в зависимости от потребности Клиента.Что же касается конфиденциальности, персональных сведений о ОКЛАДАХ СОТРУДНИКОВ, то МЫ ВАМ ЕЕ обеспечим ОДНОЗНАЧНО!
ЧП «Новый отчет» готово предоставить Клиенту такие виды услуг, касающихся начислению заработной платы и кадрового учета:
1) Расчет начисления заработной платы, премий, ночных, праздничных дней и проведения всех обязательных начислений на заработную плату и удержаний;
2) Расчет всех видов больничных, отпускных (основных и дополнительных), при увольнении и переводе работников, а также проведение начислений и удержаний из них;
3) Оформление первичной документации, касающейся командировок работников;
4) Ведение табеля учета рабочего времени;
5) Оформление справок, касающихся оплаты труда сотрудников;
6) Формирование платежных поручений по обязательным платежам, касающиеся заработной платы в системе «Клиент-Банк»;
7) Формирование платежной ведомости по выплате заработной платы сотрудникам в системе «Клиент-Банк»;
8) Подача отчетности в специализированные фонды, касающихся заработной платы;
9) Консультационные вопросы, касающихся как лучше оформить сотрудников на работу;
10) Ведение трудовых книжек сотрудников;
11) Формирование приказов по личному составу: прием, увольнение, перевод, предоставление отпусков, в т.ч. декретных и по уходу за ребенком до 3-х лет;
12) Ведение журналов регистрации приказов по личному составу и другие в зависимости от того, что Клиент желает, чтобы специалисты нашей фирмы выполняли.
Обращаясь к нашей аутсорсинговой компании по расчету заработной платы и ее выдачей, Вы автоматически лишаетесебя конфликтных ситуаций в коллективе в порядке кто, когда получил и в каком размере. Мы сохраняем конфиденциальную тайну!

Бухгалтерський облік заробітної плати і кадровий облік
Нарахування та виплата заробітної плати працівникам підприємства є одним з важливих сфер бухгалтерського обліку на підприємстві, адже за невірно нараховану заробітну плату працівникам, відповідно і невірно нараховуються, та сплачуються утримання із заробітної плати та нарахування в спеціалізовані державні фонди, а за це як відомо ШТРАФНІ САНКЦІЇ!
       Ми надаємо дану послугу з розрахунками як виключно для керівника, так і для всієї компанії, залежно від потреби Кліента. Что ж стосується конфіденційності, персональних відомостей про оклади СПІВРОБІТНИКІВ, то МИ ВАМ ЇЇ забезпечимо ОДНОЗНАЧНО!
ПП «Новий звіт» готове надати Клієнту такі види послуг, що стосуються нарахування заробітної плати та кадрового обліку:
1) Розрахунок нарахування заробітної плати, премій, нічних, святкових днів і проведення всіх обов'язкових нарахувань на заробітну плату та утримань;
2) Розрахунок всіх видів лікарняних, відпускних (основних і додаткових), при звільнення і переведення працівників, а також проведення нарахувань та утримань із них;
3) Оформлення первинної документації, що стосується відряджень працівників;
4) Ведення табеля обліку робочого часу;
5) Оформлення довідок, що стосуються оплати праці співробітників;
6) Формування платіжних доручень по обов'язкових платежах, що стосуються заробітної плати в системі «Клієнт-Банк»;
7) Формування платіжної відомості по виплаті заробітної плати співробітникам в системі «Клієнт-Банк»;
8) Подання звітності в спеціалізовані фонди, що стосуються заробітної плати;
9) Консультаційні питання, що стосуються як краще оформити співробітників на роботу;
10) Ведення трудових книжок співробітників;
11) Формування наказів по особовому складу: прийняття, звільнення, переведення, надання відпусток, в т.ч. декретних та по догляду за дитиною до 3-х років;
12) Ведення журналів реєстрації наказів з особового складу та інші в залежності від того, що Клієнт бажає, щоб фахівці нашої фірми виконували.
Звертаючись до нашої аутсорсингової компанії з розрахунку заробітної плати та її видачф, Ви автоматично позбавляєте себе конфліктних ситуацій в колективі, в порядку хто коли отримав і в якому розмірі. Конфіденційність ми Вам гарантуємо!

Адрес: Киев, пл. Соломенская 
Тел: +38 (097) 340-79-61
Email: 123buhposl@gmail.com

Зв'яжіться з нами для консультації:

Сміливо звертайтеся за консультацією.

Фахівці наших відділів працюють для Вас.

Телефонуйте, завжди Вам раді!


 

Акціі:

  • • Оцінка обліку всього лише за 700 грн.
  • • Для нових клиентів знижка 25%
  • • Подача квартальної звітності за 600 грн.

Календарь бухгалтера

<<  Вересня 2018  >>
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Нд 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Go to top Яндекс.Метрика