Податкова Амортизація – це процесс рівномірного розподілу вартості необоротних активів підприємства на вироблену продукцію, надані послуги, виконані роботи, шляхом включення їх в собівартість таких товарів / робіт / послуг.

Іншими словами, якщо підприємство використовує у виробництві будь-яке обладнання, яке в подальшому потребуватиме ремонту, модернізації, поліпшення властивостей та ін., то перспективу таких витрат необхідно врахувати вже на даному етапі і включити їх у вартість вироблених товарів, для того, щоб отримати відповідний дохід.

Податковий кодекс України проявляє гнучкість і дозволяє платникам податку на прибуток скористатися можливістю прискореної амортизації. Така можливість стосується лише четвертої категорії основних засобів, до якої віднесено машини і обладнання. Незважаючи на строк корисного використання таких об’єктів, який встановлений на рівні 5 років, законодавство дозволяє відобразити в бухгалтерському обліку скорочений термін амортизації – 2 роки. Однак при цьому необхідно дотримуватися вимог, встановлених п. 43 Податкового кодексу України.

Так, по-перше, обладнання, щодо якого підприємство планує застосувати прискорену амортизацію повинно бути придбано після 01 січня 2017 року. Причому законодавча норма свідчить про те, що після 01 січня 2017 року підприємством повинні бути понесені витрати на таке придбання. Тобто, якщо, наприклад, обладнання надійшло в розпорядження підприємства ще в 2016 році, а оплата за нього була зроблена вже в 2017 році, то в цьому випадку мається на увазі факт дотримання підприємством даної вимоги.

По-друге, обладнання, щодо якого підприємство планує застосувати прискорену амортизацію, не повинно бути раніше використаним на території України. Тобто, фактично, якщо б / в обладнання завезено з-за кордону, то воно має право на прискорену амортизацію, в той час як українське обладнання повинно бути виключно новим.

По-третє, законодавець встановив вимогу до періоду введення в експлуатацію обладнання. Так, не підлягає прискореній амортизації обладнання, введене в експлуатацію до 01 січня 2017 року і після 31 грудня 2018 року.

По-четверте, підприємство протягом терміну прискореної амортизації має використовувати зазначене обладнання тільки у власній господарській діяльності, а також не має права його продати або здати в оренду третім особам. Виняток в даній ситуації складають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є надання майна в оренду.

Причому всі перераховані вище вимоги повинні бути виконані в сукупності і дотримуватися їх необхідно протягом всього терміну прискореної амортизації. Тільки в такому випадку підприємство має право на застосування прискореної амортизації.

Крім того, існують деякі нюанси щодо призупинення експлуатації обладнання. Так, якщо підприємству доводиться призупинити роботу обладнання, на яке накладається дія прискореної амортизації, то необхідно призупинити сам термін прискореної амортизації, у разі якщо таке припинення пов’язане з модернізацією обладнання, поліпшенням його властивостей, консервації та ін. Якщо ж припинення експлуатації викликане необхідністю ремонту ( поточного або капітального), то фахівці фіскальної служби не потребують будь-яких припинень або перерахунків термінів і сум.

Отримайте безкоштовну консультацію від наших фахівців по бухгалтерським послугам.

Заказать обратный звонок

X