ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
"ТВІЙ ЗВІТ"

Приближается срок сдачи отчетности - мы поможем Вам сделать все вовремя

Iм'я
Номер

Ціна в договорі прив’язана до курсу валюти: проводимо коригування в ПДВ обліку

В даній статті йтиметься про проблему, яка виникає у бухгалтерів при складанні звітностей. Всі звітні дані необхідно вказувати в національній валюті України - гривні. У свою чергу податок на додану вартість розраховується виходячи з вартості товарів, зазначеної в...

ФОП-загальносистемник зарахував на рахунок власні кошти

Податковий кодекс України, на щастя для підприємців, містить чітку вказівку про те, які суми підлягають обкладенню податком. Так, п. 177.2 говорить, що податком обкладаються доходи фізичних осіб - підприємців від здійснення підприємницької діяльності. Цей дохід є...

Прискорена податкова амортизація – 2 роки

Податкова Амортизація – це процесс рівномірного розподілу вартості необоротних активів підприємства на вироблену продукцію, надані послуги, виконані роботи, шляхом включення їх в собівартість таких товарів / робіт / послуг. Іншими словами, якщо підприємство...

Сплата екологічного податку, що стягується за скид забруднюючих речовин

Згідно з нормами законодавства України, що регулює взаємовідносини в сфері оподаткування, платниками екологічних видів податків є юридичні особи, в тому числі нерезиденти, що знаходяться в межах території України, а також в межах її континентального шельфу та морської...

Рекламна презентація товарів

Рекламна презентація, всупереч загальній думці, є офіційним документом. Це комплекс матеріалів, який представляє громадськості товар / послугу / роботу компанії. Використовується для висвітлення в масах переваг і достоїнств того чи іншого виду продукції. Рекламна...

Порядок подачі фінзвітності зміниться

Фінансовий звіт - це офіційний бухгалтерський документ, який містить інформацію про фінансовий стан підприємства / підприємця, що складається з бухгалтерського балансу, форми фінансових результатів в звітному періоді, а також відомостей стосовно руху грошових коштів...

Помилки в бухгалтерському обліку

Бухгалтерський облік - це комплекс статистичних заходів, здійснюваних юридичною особою або фізичною особою - підприємцем з метою контролю доходів і витрат, обліку активів і майна, а також для складання і подання податкової звітності. Помилки в бухгалтерському обліку...

Чи можна зберігати документи в електронному вигляді

Податковий кодекс України визнає використання в господарській діяльності підприємства документів в електронному вигляді, проте, лише за умови дотримання всіх вимог, передбачених Законами України про електронний документообіг і про електронний цифровий підпис. Більш...

Чи можна знищувати документи без податкової перевірки

Податкова перевірка - це виїзна або безвиїзна перевірка діяльності підприємства / підприємця, яка здійснюється фахівцями органів фіскальної служби України, на предмет дотримання законодавства у сфері бухгалтерського обліку, а також податкового законодавства. Така...

Чи можна використовувати власну форму накладної для обліку реалізованих товарів

Реалізований товар - це умовне позначення проданого товару. Товар вважається реалізованим в той момент, коли завершені процедури поставки в повному обсязі, а також завершена фінансова операція з оплати того чи іншого товару. Таким чином, за час свого існування товар...

Хто підписує касові документи при відсутності керівника

Розрахунковий касовий ордер - це фінансовий документ, згідно з яким видаються готівкові грошові кошти через касу підприємства. Касовий ордер формується в момент фінансової операції і підписується особою, яка одержала гроші, касиром, головним бухгалтером і керівником...

Хто і коли повинен оприлюднити фінансову звітність

Консолідована фінансова звітність-це сукупна статистична фінансова звітна інформація двох і більше взаємопов'язаних між собою юридичних осіб. До них відносяться холдинги, групи компаній, підприємства, які мають відокремлені структурні підрозділи та яким присвоєно...

Кадрові документи ФОП: що потрібно / що ні

Кадрові документи - це сукупність документації, на підставі якої здійснюється облік кадрових ресурсів підприємства / підприємця, а також супутніх процесів, таких як виплати заробітної плати, надання відпусток, лікарняних тощо. З огляду на складність і розгалуженість...

Чи має право керівник виконувати функції касира?

Касовий документ - це обліковий бухгалтерський первинний документ, згідно з яким проводяться касові операції по прийому або видачі грошових коштів через касу підприємства / підприємця. При роботі з касою підприємства важливо пам'ятати основні принципи, серед яких...

Заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

На початку 2018 року у бухгалтерів багатьох бюджетних установ виникало питання щодо звіту неприбуткових організацій. По-перше, це пов’язано із внесенням змін до форми звітності, які затверджені наказом Міністерства фінансів України №469 від 28 квітня 2017 року....

Додаткові внески в статутний капітал

Статутний капітал - це сума внесена засновниками в фонд підприємства для забезпечення його ліквідності та відповідальності перед кредиторами. Статутний капітал може бути виражений як в грошовому еквіваленті, так і у вигляді матеріальних цінностей, обладнання, об'єктів...

Витрати на поліпшення(ремонт) орендованих основних засобів

Оренда основних засобів – це господарська операція, підкріплена договором оренди майна(рухомого та/або нерухомого), в результаті якої орендар набуває права використання у своїй господарській діяльності орендованого майна,яке являє собою основні засоби підприємства....

Натомість старого обладнання набуваємо нове

Основним засобом підприємства є переважно обладнання, об'єкти та інше майно (як рухоме, так і нерухоме), що використовується ним у своїй господарській діяльності. Головною відмінною рисою основних засобів є те, що таке майно використовується в процесі діяльності...

Розрахунок за допомогою LIQPAY, РОRТМОNЕ та інших платіжних систем

LIQPAY і РОRТМОNЕ - це внутрішньодержавні платіжні системи, зареєстровані в Національному банку України, платіжними організаціями яких є ПрАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Портмоне» відповідно. У першому випадку юридична особа має банківську ліцензію, а в другому - ліцензію...

Податкове планування

Податкове планування - це діяльність підприємства, спрямована на зниження податкового навантаження, максимізацію прибутку підприємства і збільшення обсягу коштів, що залишаються в його розпорядженні. Податкове планування базується на глибокому аналізі особливостей...

Остались вопросы?
Позвоните по телефону +38 (097) 340-79-61 или заполните форму и получите бесплатную консультацию!

Iм'я
Номер
Заказать обратный звонок

X